1. TARAFLAR

İşbu web sitesinde yapılan satışlar Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti (Samsung) tarafından yetkilendirilen Speed Global Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Speed) ) tarafından yapılmakta olup; fatura ve satışla bağlantılı diğer her türlü belge (Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu vd.) Speed tarafından düzenlenmektedir.

A. Satıcı Bilgileri (Sözleşme’de “Satıcı” olarak anılacaktır.).

Satıcı: Speed Global Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

Adres: FLATOFİS İŞMERKEZİ Defterdar Mah. Otakçılar Cad. NO: 78/38 EYÜP/İSTANBUL

Ticaret Sicil Numarası: 886835

Mersis numarası: 0781058282300001

Telefon:+90 0535 973 66 66

Web Adresi:

İletişim Formu:

B. Alıcı Bilgileri (Sözleşme’de “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Alıcı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

2. KONU

2.1 İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın www.speedwa.com.tr  internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ve Satıcı’dan satın aldığı, sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz, satış ve teslimat fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2 Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3 Alıcı işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

2.4 Taraflar, Sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, Sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

2.5 Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

2.6 İşbu Sözleşme hükümleri Türk Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi tüketici tarafından yapılmıştır. İşbu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz. İşbu Sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, SATIŞ BEDELİ VE TESLİMAT

Sözleşme konusu ürünün türü, miktarı ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ürün Adı ve Kodu / Renk Adet KDV Hariç Birim Fiyatı KDV Oranı KDV Dâhil Toplam Tutar

Adı

Fiyatı

Miktar

Toplam

Yukarıda belirtilen satış bedeli Alıcı’dan tahsil edilecek olup Alıcı, ödemeyi anlaşmalı banka üzerinden yapar. Kargo Bedeli satıcı tarafından ödenir. Kargo bedelinin Alıcı’ya ait olduğu durumlarda kargo bedeli yukarıda genel toplamda yer almaktadır.

Alıcı’nın yapacağı ödemelere dair bilgiler, ödeme yapılacak hesap numarası ve ödeme tutarı (birlikte “Ödeme Planı) aşağıdaki gibidir;

Ürün’ün tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin fiyatı: [●] TL

Ödeme Yapılacak Hesap No: [●]

Ödeme Yapılacak IBAN No: [●]

3.1 Teslimat Bilgileri

Teslimat Tarihi : [●]

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişilerin Adları:

Fatura Adresi:

Belirtilen sürede teslim edilemeyen ürünlerin teslimatı, Mevzuata uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilecektir.

3.2 Teslim Usulü

Ürün teslimi, Alıcı’ya veya işbu sözleşmede Alıcı tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir.

Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Alıcı www.speedwa.com.tr  internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Bu kapsamda Alıcı, söz konusu bilgilendirmenin eksikliğini ayıp olarak ileri süremeyecektir.

4.2 Alıcı bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, telefon numarası, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3 Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün kargo şirketinden teslim almayacaktır. Alıcı, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse Satıcı’yı durumdan ………………... Müşteri Hizmetleri veya iletişim formu üzerinden derhal haberdar edecektir.

4.4 Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya aitbilgilerin yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

4.5 Alıcı, işbu sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan Alıcı sorumludur. Satıcı’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan Alıcı sorumludur. Ayrıca Alıcı tarafından verilen yanlış bilgi kapsamında ödeme işlemlerinin doğru şekilde gerçekleşmemesi sebebiyle tüm sorumluluk Alıcı’ya aittir

4.6 Alıcı, aldığı ürünü cayma hakkını kullanarak iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun Ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.7 Alıcı, www.speedwa.com.tr  internet sitesinden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de Satıcı tarafından bu yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini bildiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda Satıcı, istem ve dizgi hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından sorumlu değildir.

4.8 Alıcı, www.speedwa.com.tr  internet sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve Satıcı’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9 www.speedwa.com.tr  internet sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve www.speedwa.com.tr  internet sitesinde yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Satıcı’ya aittir ve Satıcı’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

4.10 Alıcı, spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11 Ürün, Alıcı‘dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.12 Satıcı sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itiberen 3 (üç) gün içerisinde Alıcı‘ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde Alıcı‘ya iade eder.

4.13 Satıcı, Ürün‘ün Alıcı ya da Alıcı‘nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

4.14 Alıcı‘nın Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile Ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda, Ürünün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.

5. CAYMA HAKKI

5.1 Alıcı ürünün teslim alınmasından itibaren, 14 gün içinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 9 hükümleri uyarınca hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına kullanabilir.

5.2 Cayma hakkının süresi, Alıcı’nın ürünü teslim aldığı günden itibaren işlemeye başlar.

5.3 Alıcı, cayma hakkının kullandığına dair bildirimi sözlü olarak  +90 0535 973 66 66 Müşteri Hizmetlerine veya yazılı olarak [email protected] ./ adresindeki iletişim formu üzerinden yapılır. Devamında ürününüzü Yurt İçi Kargo’ya Madde 5.5’te belirtilen şekilde teslim edip, iade depo adresine göndermek istediğinizi belirtmeniz yeterlidir. Tüm cayma hakkı bildirimleri, caymaya konu sipariş numarası, caymaya konu ürün ve adedi ve telefon numarası içermelidir.

5.4 İade Depo Adresi: “Cumhuriyet mah. Şimşek sok. Kaya Milenyum İş merkezi. G1 Depo Büyükçekmece  İstanbul”

5.5 Cayma hakkına konu ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın orijinal kutunun ve kutunun içinden çıkan aksesuarlarının da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan fatura, iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

5.6 Tüketici cayma hakkını, Ürünü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmış olması durumunda kullanabilir. Kullanılmamış olsa dahi Kullanıcının özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) mallar iade alınmaz.

5.7 Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

6. KİŞİSEL VERİLER

6.1 Yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Tüketici tarafından sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak işbu madde kapsamında bilgilendirme yapılmaktadır.

6.2 Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

6.3 Alıcı’nın mal alımı sırasında vermiş olduğu, işbu Sözleşme’de belirtilen kişisel verileri Satıcı tarafından Satıcı’nın mevcut ve ilerideki iştiraklerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, haleflerine, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı ………………………………………………. dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere (hukuk ve vergi danışmanları ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere bankalar diğer finansal kuruluşlar, bağımsız denetçiler dahil, Şirket’in hizmet sunabilmesi için işbirliği yaptığı veya yapabileceği hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlara aktarılabilecek ve bu kişiler tarafından muhtelif mal ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama uygulamaları, mağaza kartı ve üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, tüketicilerin kredibilitesinin ölçülmesi amacıyla belirtilenler ve halefleri nezdinde öngörecekleri süre ile kayda alınabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hallerde güncellenebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Buna ek olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave Satıcı’nın izni de gerekebilecektir. Bu durumlarda Satıcı ile iletişime geçilerek ve Satıcının açık rızası rica edilecektir.

6.4 Alıcı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında Satıcı’ya başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Tüketici’in kişisel verilerinin düzeltilmesi, bloke edilmesi veya silinmesine yönelik başvurularını veya verilerin korunmasına ilişkin her türlü talep ve soruyu yazılı olarak doğrudan Satıcı’ya bildirmesi gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile Alıcı’ya bildirilen haklarını kullanmak için Alıcı, belirtilen haklarından hangisini kullanmayı talep ettiğine yönelik açıklamalarını içeren talebini; SPEED GLOBAL LOJİSTİK HİZLERİLERİ A.Ş. FTALOFİS İŞMERKEZİ DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. NO:/78*38 EYÜP/İSTANBUL adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilecek, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilecek veya ilgili formu Satıcının [ [email protected] ] e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilecektir. Satıcı,Alıcı’nın talebi üzerine talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Satıcı tarafından gereği yerine getirilir. Alıcı’nın başvurusunun Satıcı’nın hatasından kaynaklanması ve Alıcı’dan bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret Alıcı’ya iade edilecektir.

6.5 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olan durumların varlığı halinde, Alıcı’nın açık rızası aranmaksızın verileri işlenebilecektir.

6.6 Alıcı, mal alımı sırasında kendisi tarafından verilen kişisel verilerinin işbu Sözleşme 6. Maddeye ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bildiğini ve kabul ettiğini, kendisine Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu beyan eder.

7. ALICI’NIN TEMERRÜDÜ

Alıcı, satın almış olduğu mala ilişkin borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde borcun [•] oranında cezai tazminat ve temerrüde düşüldüğü tarihten itibaren aylık [•] temerrüt faizi ödeyecektir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme, Türk hukukuna tâbidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar her yıl Aralık ayında belirlenir) Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme [•] tarihinde akdedilmiştir.

 

SATICI:

 

ALICI:

 

TARİH: